Stichting Sam zoekt hulp van data-deskundigen/analisten

Stichting SAM is een lokale welzijnsorganisatie in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. SAM wordt gedragen door vrijwilligers en professionals. De stichting ondersteunt en faciliteert de maatschappelijke vraag met het oog op het versterken van de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers.

Het wordt in Nederland steeds moeilijker voor ouderen en hun mantelzorgers om de juiste weg te vinden in het enorme aanbod aan voorzieningen en regelingen. Eén van de maatregelen die door SAM hiertoe is getroffen is het ‘informatief huisbezoek’.

Aan de hand van een vragenlijst heeft een vrijwilliger een eenmalig persoonlijk gesprek met de oudere. Informatie verstrekken staat hierbij voorop. Maar is er behoefte om dieper op een of meer onderwerpen in te gaan, dan is een vervolgafspraak met een wijkverpleegkundige, een ouderenadviseur of een notaris zo gemaakt.

De vragenlijst, die de vrijwilliger samen met de ouderen invult, wordt verwerkt tot een anoniem rapport. Dit rapport geeft inzicht in wat er bij ouderen leeft en speelt. De verkregen informatie zal worden gebruikt voor het beleid van SAM en het ouderenbeleid binnen de gemeente en op provinciaal niveau.

Het streven is om in 2018 en 2019 circa 1.000 thuisbezoeken af te leggen. De vragenlijst bestaat uit 91 vragen, opgedeeld naar algemene gegevens en thematische vragen (gezondheid, zelfredzaamheid, et cetera). De verwerking van deze gegevens (vermoedelijk in Excel) is een enorme klus, maar veel belangrijker is het destilleren van belangrijke beleidsinformatie uit de gegevens. SAM laat zich bij die data-analyse graag door deskundigen op dit gebied ondersteunen.

SAM heeft de volgende vragen:

Voor de korte termijn:

  1.        Een advies m.b.t. het (statistische) computerprogramma waarmee de data het beste geordend, geanalyseerd en gepresenteerd kunnen worden. Al eerder is een soortgelijk onderzoek in andere gemeentes door de GGD uitgevoerd. De ervaringen van de GGD kunnen een belangrijk rol bij deze keuze spelen.
  2.        Hulp bij het vooraf formuleren van de relevante beleidsvragen, waarover op basis van de beschikbare data een uitspraak gedaan moet worden. De deskundige zal hierover contact hebben met medewerkers van SAM en met politieke en ambtelijke vertegenwoordigers.

En vanaf medio november (op dat moment zullen voldoende vragenlijsten beschikbaar zijn voor een eerste verkenning):

  1.        Het, samen met de projectleider, uitvoeren van de data-analyse.
  2.        Het verzorgen van een eerste terugkoppeling van de onderzoeksresultaten aan SAM en gemeente.

SAM biedt je een mooi inkijkje in de wereld van het welzijn en de vragen die daar leven en brengt je graag in contact met mensen die je daar veel over kunnen vertellen. Het capaciteitsbeslag van deze vier vragen schat SAM op 5 tot 8 dagen. Mocht je vooral in de eerste twee vragen geïnteresseerd zijn of alleen maar in de laatste twee vragen, dan komt SAM ook graag met je in contact. Voor meer informatie kun je een berichtje sturen naar willem@wesharetalent.com.