Privacyverklaring WeShareTalent

PRIVACYVERKLARING WESHARETALENT
Dit is een privacyverklaring van WeShareTalent BV., gevestigd te Lopikerkapel en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52737217. WeShareTalent respecteert de privacy van haar netwerk en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in deze privacyverklaring staan.
* Welke gegevens worden door WeShareTalent verwerkt?
* Doel van de verwerking
* Verstrekking aan derden
* Bewaartermijn
* Beveiliging
* Jouw rechten
* Contactgegevens verwerkingsbeheerder
* Wijzigingen in dit privacy statement

1. GEBRUIK VAN (PERSOONS)GEGEVENS
1.1 Wij vragen de in 1.2 genoemde persoonsgegevens van je indien je:
(a) deel wilt nemen aan een van de activiteiten van WeShareTalent
(b) contact met ons opneemt via een van de WeShareTalent medewerkers of ambassadeurs of het contactformulier van de website.
(c) deel wilt nemen aan de WeShareTalent app

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam
(b) e-mailadres
(c) telefoonnummer
(d) organisatie waar persoon werkzaam is
(e) rol die persoon vervult in de organisatie waar deze werkzaam is

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
(a) de deelname bij WeShareTalent te effectueren
(b) deelname aan door ons georganiseerde activiteiten mogelijk te maken
(c) nieuwsbrieven te verzenden
(d) uitnodigingen/marketingacties te verzenden
(e) contact met je op te nemen of te onderhouden
(f) (historisch) archief te beheren

1.4 Google Analytics
Je gegevens worden via Google Analytics en de website van WeShareTalent verzamelt om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
2.1 Je kunt contact opnemen met Frank Paridaens via e-mailadres frank.paridaens@wesharetalent.com of telefoonnummer 06 27 01 11 65 voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verwerken
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken
(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van je gegevens
(e) bezwaar tegen het gebruik van je gegevens in de WeShareTalent app

3. BEVEILIGING VAN JE GEGEVENS
3.1 Wij zullen je gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om je gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 Wij verstrekken je gegevens aan de volgende derden:
(a) Organiserende partijen in het WeShareTalent netwerk
(b) WeShareTalent app provider Ecom/Bundeling
(c ) Deelnemers van de WeShareTalent app. Als je in de app deelneemt zijn je gegevens inzichtelijk voor andere deelnemende leden. Je blijft zelf eigenaar van deze gegevens en kunt ze ten alle tijden wijzigen.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze
accommodatie publiceren op onze website en de WeShareTalent app, tenzij je daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN JE GEGEVENS
5.1 Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht. Indien je na beëindiging van je deelname jouw persoonlijke gegevens uit de administratie wilt laten verwijderen kun je daartoe een verzoek sturen naar info@wesharetalent.com.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.