*Zelfredzaamheid bij schulden: een nieuwe approach – door PTI

Deze middag zijn wij te gast bij Pincode Telenet (PTI), waar we een korte introductie krijgen over het ontstaan van PTI alvorens we meegenomen worden door Marco in duurzame oplossingen voor de schuldenproblematiek in Nederland.

Marco is tijdens zijn jaren werkzaam bij Essent op verschillende manieren in aanraking gekomen met niet betalende klanten. In 2014 in het creditmanagement domein creditmanager van het jaar geworden met het thema “Tone of voice”. Vanuit Essent had Marco een geheel eigen in begrijpelijke taal communicatie aanpak opgesteld en geïmplementeerd. Gelukkig is dit heden ten dage voor veel bedrijven gemeengoed.

In die periode is hij ook betrokken geweest bij meerdere landelijke initiatieven om de particuliere schulden problematiek aan te pakken. Logisch is dat dit door geen enkel bedrijf alleen kan worden opgelost echter met de bundeling van krachten kan veel worden bereikt.

Naar aanleiding van de inventarisatie van problematische schulden in Nederland in 2017 zijn veel reacties gekomen over de vraagstelling wat een oplossingsrichting voor deze schulden problematiek is. Daarom wordt nu de verdieping opgezocht in relatie tot de schulden problematiek en worden concrete denkrichtingen aangedragen hoe dit probleem kan worden ingeperkt. Hieruit volgt dat het economische model (verdien model) van meerdere marktpartijen opnieuw moet worden uitgewerkt. Daarnaast ontstaan er veel nieuwe markt kansen.

Mail bij vragen naar margot@wesharetalent.com