Zelfredzaamheid bij schulden: een nieuwe approach – door AAACollect en PTI – van 1 okt



De schuldenproblematiek is één van de meest hardnekkige maatschappelijke problemen in Nederland.


De oorzaken zijn divers en niet zelden complex van aard. Tijdens deze kennis- en inspiratiesessie presenteert Marco van Katwijk (Creditmanager van het jaar, 2014) de opzet van een praktische landelijke oplossing, die een duurzame bijdrage kan leveren aan het terugdringen en beheersbaar maken van de schuldenproblematiek. Dat levert voordelen op in sociaal, economisch en maatschappelijk opzicht. Tijdens deze sessie zal ook duidelijk worden dat een oplossing van het probleem alleen mogelijk is als de verdienmodellen aangepast worden, maar wel op zo’n manier dat dienstverlenende bedrijven aantoonbaar meer waarde kunnen toevoegen. 

Vanuit deze kennis, ervaringen, unieke denkwijze en aanpak is Marco tezame met PTI het bedrijf AAACollect gestart. AAACollect helpt ondernemingen om facturen sneller betaald te krijgen door middel van een unieke, sociale aanpak. Dit is natuurlijk maar een kleine schakel in de gehele keten. Welke stukjes van de keten kun jij met jouw organisatie meer sociaal maken? Meld je aan om hier eens over mee te denken!

Mail bij vragen naar margot@wesharetalent.com