You need trust: contractmanagement op basis van vertrouwen – door ProRail – 19 nov. 2020


Het creëren van goede samenwerkingen en het tonen van goed opdrachtgeverschap is een onderwerp dat pas de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Daarbij gaat het niet om het vinden van het goedkoopste product zonder rekening te houden met het welzijn van de ander, maar om het realiseren van besparingen door zo efficiënt mogelijk in een zo kort mogelijke doorlooptijd en zonder fouten het juiste product te ontvangen. Daarbij staat vertrouwen centraal. 

Deze sessie is een vervolg op de eerder gehouden sessie. Eerder werd met name theorie behandeld over vernieuwde inzichten hoe samenwerkingen te creëren waarbij zowel contract als vertrouwen centraal staan. Nu ga je middels een spelvorm zelf ervaren welke effecten contractuele en relationele managementstijlen heeft en wat voor onderhandelingsresultaat ermee samenhangt. Deze sessie is voor iedereen, ongeacht je eerdere sessies hebt meegemaakt. Tussen de spelrondes worden ervaringen uitgewisseld. Lukt het jou om te komen tot de ultieme oplossing? Immers, contract en relatie (vertrouwen) gaan hand in hand om te komen tot de best mogelijke prestaties. 

Alf Smolders, manager bij ProRail, promoveerde in 2019 aan Technische Universiteit Delft op het onderwerp vertrouwen. Daarnaast is hij docent ‘Strategie’, ‘Europees aanbesteden’ en ‘Onderzoeksvaardigheden’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn aanpak en visie op samenwerkingsvormen heeft veel interesse, met name in imperfecte markten, zoals de spoormarkt die zich kenmerkt als een monopsonie-oligopolie markt (opdrachtgever is enig inkoper en er zijn enkele opdrachtnemers).

Vragen? Mail naar margot@wesharetalent.com