Verbeteren van dienstverlening en dromen in vervulling met de storyboard-aanpak – door Drechtsteden van 16 sept


Iedere medewerker binnen de Drechtsteden kan een idee hebben om de gemeentelijke dienstverlening naar inwoners, ondernemers en bezoekers te verbeteren. Of om zijn/haar werk efficiënter te maken. Met de storyboard aanpak wordt daarvoor nieuwe ICT-technologie ingezet.

Met deze aanpak wordt de initiatiefnemer geholpen om zijn/haar idee, droom of wens op het gebied van informatievoorziening en automatisering uit te werken tot een toekomstbestendige en veilige oplossing. De hulp zit in de samenwerking met vakcollega’s, een informatiemanager en andere adviseurs op het gebied van architectuur, data, informatiebeveiliging, privacy, techniek, etc.

Bovendien zorgt de aanpak ervoor dat aan die initiatieven tijd en geld wordt besteed dat aansluit bij de doelstellingen van bij de Drechtsteden aangesloten gemeenten en GRD-organisaties. Ten slotte krijgen we binnen de regio beter zicht op welke applicaties en data we gebruiken en beheren.

Tijdens dit event licht Karin Goderie (Business consultant CIO Office) hun storyboard-aanpak toe. Vervolgens wordt deze aanpak geconcretiseerd met het storyboard ‘Samen op de kaart’, door initiatiefnemer Roeland van der Gugten (data-adviseur Dordrecht), informatiemanager Sabine Visser en projectleider Theo Santegoets.

Tijdens dit event leer je:

  • Hoe de storyboard aanpak werkt.  
  • Hoe je de storyboard aanpak kan toepassen.

Het storyboard ‘Samen op de kaart’ is geïnitieerd om interactieve kaartinformatie in te zetten voor verbeteringen in dienstverlening en samenwerking tussen gemeente, inwoners/ondernemers en partners die projecten doen in de buitenruimte.

Vragen? Mail naar info@wesharetalent.com.