Van beheersing naar betrokkenheid – door Gemeente Den Haag

De wereld verandert razendsnel. De toenemende complexiteit van vraagstukken stelt andere eisen aan (publieke) organisaties. De organisatieontwikkelingen buitelen over elkaar heen: de netwerkorganisatie, opgavegericht werken, werken vanuit de bedoeling, rijker verantwoorden, etc. 

Dit heeft allemaal te maken met de paradigmaverandering waar we middenin zitten; die van beheersing naar betrokkenheid. Deze verandering beïnvloedt alle vlakken van organiseren: leiderschap, professionaliteit, processen, organisatie en omgeving. In de dagelijkse praktijk als organisatieadviseurs bij de gemeente Den Haag ondervinden Marc Dortu en Janine van Niel deze paradigmaverandering aan den lijve. Ze zien hoe ingewikkeld het is en wat het vraagt van medewerkers en leidinggevenden. Want die paradigma’s botsen nog wel eens in de praktijk.

Naar aanleiding van deze ervaringen hebben ze de whitepaper ‘van beheersing naar betrokkenheid’ geschreven. Klik hier voor de whitepaper. 

Het leerdoel van deze sessie is: 
het kunnen duiden van de context van een organisatie en het bepalen van de consequenties voor leiderschap, personeel, processen, organisatie en omgeving.

Op 4 november gaan Janine van Niel en Marc Dortu graag met jullie in gesprek over jullie ervaringen op dit gebied. Ze zijn benieuwd in hoeverre de whitepaper herkenbaarheid geeft en mogelijk ook handvatten.

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com