Strategic Workforce Planning – door GuruScan


Teamleiders lopen vaak tegen discussies aan met hun leidinggevenden als het gaat om de juiste mensen op de juiste plek te hebben of de noodzaak het team uit te breiden. Ondanks goede argumenten kan een gebrek aan data leiden tot situaties waarin je als teamleider constant nee te horen krijgt terwijl het voor jou glashelder is dat je team vernieuwing nodig heeft om relevant te blijven. Maar, hoe kun je als teamleider of manager van een afdeling de juiste data op papier krijgen?

In deze masterclass zal Bart Verheijen een business case doorspreken waar een teamleider bij de Politie met een soortgelijke kwestie zat en met de GuruScan technologie zijn team in kaart bracht met als doel strategic workforce planning vraagstukken met data te onderbouwen. Na de kennis analyse kreeg hij niet alleen eindelijk toestemming om nieuwe werknemers te werven maar ondervond ook andere bijkomende voordelen van een kennis map.

Leerdoelen van deze masterclass zijn:

  • Waarom strategic workforce planning zo belangrijk is in kennis gedreven organisaties;
  • Het identificeren van de key experts in je team om handovers beter te structuren;
  • De toepassing van vergaarde kennis data voor andere doeleinden;
  • Hoe kennis gedreven onboarding als een strategische tool voor new hires gebruikt kan worden.

Spreker Bart Verheijen is de founder van GuruScan, een tech bedrijf “to find knowledge in your organization”.

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com