Social Design: het oplossen van een -wicked problem- door middel van co-creatie – door de Politie

In het samen bewegen, luisteren en anders leren kijken met kunstenaars en designers, hebben wij letterlijk het politiesysteem los kunnen laten en een wereld aan mogelijkheden ontdekt om ons werk vanuit een andere mindset op te pakken.

Social Design is een werkwijze waarbij een zogenaamd `wicked problem‘, in co-creatie met alle belanghebbenden (collega’s, burgers, maatschappelijke organisaties en ‘overtreders van de wet’) en vaak in samenwerking met een social designer onderzocht wordt om te komen tot meer onderling begrip en tot maatschappelijk breed gedragen (preventieve) oplossingen. Deze co-creatie tussen politie, burgers, organisaties en designers/kunstenaars levert bijzondere, mooie, creatieve inzichten en onverwachte resultaten op. 

In het landelijke experiment hebben de deelnemende (wijk)agenten een maatschappelijk vraagstuk omarmd. Ze hebben dit vraagstuk samen met een social designer of een kunstenaar onderzocht en geëxperimenteerd met nieuwe aanpakken. 

De sprekers, Anne-Mieke Does en Ingrid Beemsterboer, werken bij de Politie Amsterdam. Fides Lapidaire is Social Designer bij Studio Goudswaard en heeft meegewerkt aan het project bij de Politie. De drie bruggenbouwers en verbinders met een lange operationele ervaring zullen hier vandaag met veel enthousiasme en toewijding over vertellen. 

Tijdens deze sessie leer je:

  • Wat social design is en waar je het voor kan gebruiken.
  • Hoe de politie het gebruikt om maatschappelijke problemen op te lossen.
  • Of jij social design ook in je organisatie zou kunnen gebruiken door aan de slag te gaan met een oefening.

Zie hier de Instagram pagina van dit Social Design Project.

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com.