Samenwerken en reflectie, de verbindende rol van mensen met een verstandelijke beperking – door Stichting Prokkel

  

Samenwerken, open staan voor elkaars mening, kennis en ervaring en die actief inzetten. Luisteren naar elkaar, feedback geven en ontvangen, allemaal ‘zachte waarden’ die zo belangrijk zijn in een organisatie en tegeljikertijd bijdragen aan het vergroten van de effectiviteit van je team.

Hoe kun je als team hiermee aan de slag zonder het er expliciet met elkaar over te hebben? Welke rol kunnen mensen met een licht verstandelijke beperking daarin vervullen? Dat ga je ervaren in deze
masterclass. Deze masterclass wordt gegeven door Marian Geling en één van haar collega’s met een (licht verstandelijke) beperking.

  • Hoe creëer je een (werk)omgeving waarin alle collega’s zich gehoord, gezien en begrepen voelen?
  • Hoe leer je kijken zonder oordelen?
  • Hoe draagt luisteren bij aan het vergroten van je eigen reflectieve vermogens?
  • Hoe gebruik je daarvoor de verbindende rol van mensen met een verstandelijke beperking?

Aan de hand van praktische werkvormen ga je dit zelf ontdekken en ervaren. Aan het eind van deze masterclass krijg je een aantal praktische instrumenten aangereikt die je als bedrijf kunt inzetten.

Marian Geling, antropoloog, zelfstandig ondernemer en landelijk projectleider bij stichting Prokkel. Ze ontwikkelt al jaren concepten van ontmoetingsactiviteiten tussen mensen met en zonder een verstandelijke beperking waaraan werknemers, werkgevers, studenten, kinderen, politici en natuurlijk mensen met een beperking zelf meedoen. Samen met één van haar collega’s vertelt ze graag uit eigen ervaring wat hen dit heeft gebracht.


Dit event is onderdeel van de Tripido 10-weekse waarin we werknemers en werkgevers inspireren en activeren tot nadenken over hoe zij hun kennis en energie maatschappelijk zouden kunnen inzetten. Kijk voor meer informatie op tripido.nl en bekijk de andere events in de WeShareTalent eventkalender.

Vragen? Mail naar info@wesharetalent.com.