Reorganiseren.. kan slimmer! – door GuruScan

Hoe dan? Bart Verheijen, kennismanagement expert bij GuruScan, heeft hiervoor drie duidelijke stappen ontwikkeld:

  • je begint aan de hand van de vastgestelde organisatie-strategie met het opstellen van de strategische kerncompetenties, ofwel hoofdkennisvelden;
  • deze worden gespecificeerd in gedetailleerde kennisgebieden. 
  • waarna deze worden gekoppeld aan personen middels subjectieve en objectieve criteria én ook aan de hand van (leer)doelen.

Na het volgen van deze stappen kun je makkelijk vaststellen wat de core van je organisatie is en dit biedt mogelijkheden op verschillende niveaus:

  • Op individueel niveau komen (kennis-) medewerkers hiermee beter op hun plek terecht;
  • Op organisatieniveau wordt het kennis-perspectief gebruikt om strategisch te reorganiseren. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld worden opgenomen in het Alumni-netwerk, zodat ze later weer makkelijker terug te vinden zijn!

Benieuwd hoe deze strategie in praktijk wordt gebracht? Bart Verheijen neemt je mee in zijn werkwijze. 

Vragen? Mail naar info@wesharetalent.com