People first: een organisatorische kijk op vitaliteit – door Vanderlande


Een modern Company Health Center met begeleiding van eigen trainers, de mogelijkheid om diverse (14 verschillende) sporten te beoefenen, aandacht voor psychische omstandigheden (eigen psychologe), de inzet van ergotherapeuten en fysiotherapeuten, het vergroten van de bewustwording om een verantwoorde leefstijl erop na te houden en voorlichting verstrekken over voeding en bewegen. Bij Vanderlande is dit de normaalste zaak van de wereld geworden. Meer dan de helft van de werknemers maakt gebruik van hun eigen Company Health Centre en er zijn zelfs wachtlijsten met werknemers die willen meedoen aan de verschillende sporten.

Mike Lie-A-Lien is Health Manager bij Vanderlande en is er een aantal jaar geleden met een groot project begonnen om meer werkgeluk onder de werknemers te realiseren. Met de eerder genoemde initiatieven heeft hij voor een cultuurverandering gezorgd, waarin er met aandacht wordt gekeken naar het welzijn van de mensen. Dit blijkt ook uit het ziekteverzuim, wat ver onder het landelijk gemiddelde zit.

Waarom is het zo belangrijk om als werkgever sport en welzijn mogelijkheden aan te bieden en welke creatieve oplossingen kun je bedenken in tijden van Corona? Mike laat het allemaal zien en hoort ook graag over jullie eigen verhalen bij andere organisaties.

Leerdoelen:

  • Kunnen wij gedrag positief beïnvloeden?
  • Hoe kan je medewerkers blijven stimuleren, ook op afstand?
  • Welke wensen, behoeften en verwachtingen hebben medewerkers en hoe gaan wij daar mee om?  

Vragen? Mail naar info@wesharetalent.com.