ONLINE: Webinar – Richting geven aan levenslang ontwikkelen en eigen regie – door AWVN & TipTrack

Door snelle technologische ontwikkelingen, die andere kennis en vaardigheden vragen van (tot op steeds hogere leeftijd doorwerkend) personeel, neemt de urgentie om werk te maken van LLO (‘een leven lang ontwikkelen’) toe. Hoe zorg je als HR dat medewerkers meegaan in de ontwikkelingen én de daarvoor benodigde competenties behouden of verwerven? Hoe stimuleer je medewerkers om hierin zelf de regie te nemen?

Leven lang ontwikkelen vereist het vermogen “leren te leren”, van medewerker én werkgever. In deze sessie breng je aan de hand van het vijf-fasenmodel LLO het lerend vermogen van je eigen organisatie in beeld. Je krijgt zicht op:

1. de sterke en zwakkere punten;
2. op de balans tussen regie werkgever / regie medewerker; 
3. de aansluiting van regie op richting, ruimte en ruggensteun;
4. ook zie je in welke van de vijf fasen jouw organisatie zich bevindt.

Met deze scan biedt het model jou inzicht hoe en met welke interventies je het lerend vermogen kunt versterken.

Eigen regie van medewerkers over loopbaan en ontwikkeling is de wens van veel organisaties. Toch is het de praktijk van weinig organisaties. In deze bijeenkomst geeft AWVN jou inzicht hoe je een ontwikkelingsgericht klimaat kunt creëren als optimale voedingsbodem voor eigen regie van medewerkers. Tenslotte krijg je concrete handvatten mee hoe je de verschillende actiefasen van eigen regie (intentie, inzicht, actie en volhouden) kunt vergroten en medewerkers kunt stimuleren tot meer beweging.

Programma
13.30 uur korte check in
13.45 uur Vijf-fasen model toegelicht
14.05 uur Zelf aan de slag met het model
14.25 uur Eigen regie
14.45 uur Wrap up en afsluiting 
15.00 uur Einde

Mail bij vragen naar margot@wesharetalent.com.