ONLINE: Webinar – De waarde van (persoonlijk) leiderschap op afstand – door a.s.r. (via TEAMS)


Door de crisis wordt het belang van (persoonlijk) leiderschap nog duidelijker gemaakt. De situatie vraagt veel van medewerkers:

  1. Hoe combineer je werk en zorg?
  2. Hoe ga je om met een situatie waarin minder werk is?
  3. Hoe kun je omgaan met een gevoel van eenzaamheid?

Ook leidinggevenden staan voor uitdagingen:

  1. Hoe geef je leiding op afstand?
  2. Hoe kun je blijven sturen op output?
  3. Hoe creëer je vertrouwen in plaats van een gevoel van controle?

Manon van der Lely kan mooie voorbeelden geven van hoe HR a.s.r. hun medewerkers en leidinggevenden hierin ondersteunen. En wat voor nieuwe inzichten deze tijd brengt en a.s.r. leert over de mogelijkheden om op afstand ook opleidingen te volgen of deel te nemen aan events.

Ben jij benieuwd naar de HR-approach van a.s.r. in tijden van crisis? Meld je dan aan!