Kennis en Innovatie Circulaire Economie in Noord-Holland – door C-Beta


Bent u ondernemer in de provincie Noord-Holland? Bent u bezig met circulair ondernemen of hebt u concrete plannen om ermee aan de slag te gaan? Luister, denk en doe dan op 10 december mee!

We hadden u graag in levenden lijve ontmoet, maar voor ieders veiligheid hebben we besloten dit evenement online aan te bieden. Met alle ervaring die we hier de komende maanden mee opgedaan hebben, zijn we ervan overtuigd dat we u een mooi programma kunnen bieden.

Wat mag je verwachten?
De Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie (KIA CE) biedt je dan in samenwerking met de Provincie Noord-HollandCirculair WestCirkelstad en Amsterdam Economic Board een middag vol:

  • inzichten over circulaire kansen in de regio
  • concrete aanknopingspunten om circulair te ondernemen én
  • de mogelijkheid om andere ondernemers, kennisinstellingen en organisaties te leren kennen, die allemaal op weg zijn naar circulaire economie

Programmadeel 1 in gesprek
Eerst gaan we samen met de organiserende partijen in gesprek over de huidige situatie in de regio Noord-Holland. Waar staat de regio als het gaat om de circulaire economie? En wat kunnen de verschillende partijen voor jou en de regio betekenen?

We willen niet alleen zenden, maar juist ook van jou horen welke kansen, uitdagingen en behoeften je ziet. Ga dus in gesprek met:

Programmadeel 2 aan de slag

Na dit gesprek kun u deelnemen aan een van de volgende online sessies:

  • Ontwerpen voor Circulariteit: maak kennis met de concrete CIRCO methodiek
  • Processen en materialen: maak kennis met de cradle2cradle certificatie
  • Gedrag, vertrouwen en acceptatie: ga aan de slag met de QuickScan Circulaire Businessmodellen ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze sessie wordt verzorgd door Jan Jonker.

Programma

13.30 deuren open
14.00 Intro dag programma
13.50 (online) inloop
14.00 In gesprek: Wat is de huidige staat van circulaire economie in Noord-Holland?
15.00 Pauze
15.15 Aan de slag: 3 interactieve workshops met handvatten om zelf aan de slag te gaan in de circulaire economie
16.15 Einde

Over de themamaand: Circular Design
Met de juiste ontwerpkeuzes zo’n 80% afval elimineren. Utopie of werkelijkheid?
Tijdens de C-Bèta themamaand ‘Circulair Design’ nemen we je mee langs verschillende vormen van ontwerp zoals product- en procesontwerp, nieuwe (keten)samenwerking, ruimtelijke ordening en nieuwe verdienmodellen. Door de juiste en bewuste keuzes te maken in de ontwerpfase wordt het mogelijk om aanzienlijk minder afval te produceren. Bezoek ons tijdens de themamaand en laat je inspireren.

Meld je snel aan voor dit event en/of andere events uit de themamaand.