Inzet en gebruik van VR – door House of Digital

House of Digital is een samenwerking op initiatief van de gemeente Amsterdam, het ROC van Amsterdam, De Hogeschool van Amsterdam en een aantal bedrijven. Het doel is om meer en beter digitaal onderlegde medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt om het groeipotentieel van bedrijven structureel te ondersteunen door:
  1. Co-creatie met het bedrijfsleven: het beter laten aansluiten van de digitale vakgebieden binnen het MBO op de beroepspraktijk
  2. Stimuleren van doorlopende leerlijnen: het beter laten aansluiten van de digitale vakgebieden op het HBO om meer MBO studenten te laten slagen in deze veel gevraagde digitale studies.

In deze webinar laten we graag zien wat we vanuit het House of Digital bereikt hebben op het gebied van Software Development. 

Op het ROC van Amsterdam wordt gebruik gemaakt van Virtual Reality bij presentaties aan grote groepen. 

Het onderwijs op o.a. de sportafdeling wordt hierdoor verbeterd door een verkrijgen van een realistischer beeld van de te ontwikkelen sportlessen.

De kennis van VR en hoe dit ingezet wordt wil het ROC graag met jullie delen. Raul Santana Trejo, Part of the BIT team en Sjoerd Veltman zullen samen bijdragen aan deze bijeenkomst. Raul is Spaans en zal zijn presentatie in het Engels doen. 

De BIT academie is een volwaardige MBO opleiding in Software Development. De studenten aan de BIT academie werken aan echte projecten, verworven door opdrachtgevers als ING en NS.

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com