Geloofwaardig leiderschap: hoe overtuig je anderen? Masterclass – door Gemeente Den Haag

De wereld om ons heen is volop in beweging; eenvoudige lijnorganisaties en leidinggeven alleen op basis van macht zijn passé. Dat vraagt andere kwaliteiten van jou als leidinggevende. Over een van de belangrijkste kwaliteiten van goed leiderschap lees je nauwelijks: Geloofwaardigheid.

Terwijl geloofwaardigheid de meest bepalende factor is voor de volgbereidheid van de mensen aan wie je leiding geeft.

In zijn boek ‘Hoe word je een geloofwaardig leider?’ legt Marc Dortu de koppeling tussen geloofwaardigheid en leiderschap. In de op dit boek gebaseerde Masterclass worden 10 inconsistenties uit de dagelijkse praktijk behandeld waarmee leiders onbewust en onbedoeld hun geloofwaardigheid ondermijnen en het directe effect ervan op de 7 steunpilaren van geloofwaardigheid.

De Masterclass is voor alle professionals (zoals young professionals, managers, directeuren en veranderprofessionals) die willen werken aan geloofwaardiger en dus effectiever leiderschap.

Vragen? Mail naar margot@wesharetalent.com