Gecancelled: Meerjarenvisie digitalisering in de zorg – door Omring

Marcel Ensing, CIO bij zorgorganisatie Omring, behandelt in deze masterclass de recent ontwikkelde meerjarenvisie digitalisering. Deze visie geeft richting aan de digitale technologische initiatieven binnen Omring voor de komende jaren en geeft aan hoe deze zorgorganisatie omgaat met het veranderende zorglandschap. De vraag die centraal staat tijdens de sessie:

Hoe kan er op termijn meer gezondheidswinst en kwaliteit van leven te behalen zijn op een duurzame, slimme wijze met blended inzet van mens en techniek?

Meld je aan en denk met ons mee!

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com