Een leven lang leren.. een levenslange opgave? – door CAOP


Het thema ‘leven lang leren’ staat in het brandpunt van politieke en maatschappelijke belangstelling. Er is behoefte aan initiatieven die kunnen zorgen voor een echte doorbraak op de arbeidsmarkt. Als expertisecentrum voor arbeidsvraagstukken levert het CAOP hieraan een bijdrage. In plaats van over ‘leven lang leren’, hebben zij het bewust over ‘duurzaam ontwikkelen’. Die omschrijving roept niet het gevoel op van een levenslange opgave en maakt bovendien de relatie duidelijk met vitaliteit of duurzame inzetbaarheid. Het gaat namelijk niet alleen om het formele onderwijs, maar ook om informele, persoonlijke en professionele groei. Het perspectief van de professional staat bij hen centraal.

Fred Kuijpers en Mariska Stuivenberg delen hun ervaringen en ideeën met betrekking tot duurzaam ontwikkelen en (toetsen) het opzetten van een HR ecosysteem voor geüniformeerde beroepen. Hoe werken Politie, Defensie, Brandweer, Douane en Gevangeniswezen (DJI) samen?

Het CAOP draagt met 200 professionals bij aan een samenleving waarin mensen betekenisvol kunnen werken. Waarin ze werk kunnen doen dat er in hun ogen toe doet, dat het verschil maakt voor een ander of voor de samenleving als een geheel. Dat doen ze door als kenniscentrum te verkennen, te verbinden en te veranderen.

Mail voor vragen naar margot@wesharetalent.com