Denktank Software development door House of Digital – 11 januari 2021

House of Digital is een samenwerking op initiatief van de gemeente Amsterdam, het ROC van Amsterdam, De Hogeschool van Amsterdam en een aantal bedrijven. Het doel is om meer en beter digitaal onderlegde medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt om het groeipotentieel van bedrijven structureel te ondersteunen door:

  1. Co-creatie met het bedrijfsleven: het beter laten aansluiten van de digitale vakgebieden binnen het MBO op de beroepspraktijk
  2. Stimuleren van doorlopende leerlijnen: het beter laten aansluiten van de digitale vakgebieden op het HBO om meer MBO studenten te laten slagen in deze veel gevraagde digitale studies.

In deze Denktank staat het onderwerp Software development in de doorlopende leerlijn vanaf vmbo, mbo, hbo naar wo centraal. Sjoerd Veltman, vanuit de community Software development van House of Digital, gaat graag met jou in gesprek over dit onderwerp. 

Heb je vragen stuur dan een mail naar mildred@wesharetalent.com