Circulair werkgeverschap en Mobiliteit in netwerken bij Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Hoe werk je slim samen in netwerken? Viktor (Corporate Recruiter) en Gino (Loopbaanadviseur) geven een doorkijk hoe de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) dit aanpakt en zullen inzoomen op diverse HR vraagstukken.

De VRR hecht vanuit goed werkgeverschap veel waarde aan het goed faciliteren van medewerkers die vrijwillig of verplicht uitstromen of doorstromen naar een andere organisatie of nieuw talent dat via een duidelijk onboardingproces instroomt. Dit is van belang om te zorgen dat het primaire proces niet in gevaar komt. “We zijn er immers altijd voor de samenleving.”

Om dit te realiseren, wordt regelmatig “het netwerk” ingezet als instrument om medewerkers de gelegenheid te geven om buiten hun eigen organisatie nieuwe ervaring op te doen of te kunnen werken aan hun oriëntatie op de arbeidsmarkt. In dit netwerk bevinden zich zowel profit als non-profit organisaties die hecht met elkaar samenwerken om talent optimaal te benutten. Wij zullen toelichting geven hoe wij tot deze samenwerking zijn gekomen en hoe je hier vervolgens slim mee om kunt gaan.

De VRR omvat 15 gemeenten en 1,2 miljoen inwoners. Wij bestaan uit Brandweer, Ambulancezorg, de 112 meldkamer, de GHOR en risico- en crisisbeheersing. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met de politie, het openbaar ministerie, DCMR, het Havenbedrijf en vele andere partijen. Wij zijn in Nederland voortrekker op het gebied van veiligheid en risicobestrijding. Kortom, een organisatie waar kwaliteit zeer belangrijk is! 

Meld je direct aan of mail je vragen naar margot@wesharetalent.com