Business Rules Management bij SVB

SVB heeft inmiddels jaren ervaring opgedaan met het gebruik van Business Rules Management (BRM). SVB is er van overtuigd dat BRM hen gaat helpen bij het implementeren en uitvoeren van wetgeving en de communicatie daarover met de stakeholders. Door het gebruik van BRM wordt nieuwe wetgeving éénduidig uitgelegd en uitgevoerd.

Hoe SVB BRM heeft geimplementeerd en hoe zij het inzet, wil zij graag delen met het netwerk van WeShareTalent.