You need trust: Masterclass Contractmanagement op basis van vertrouwen door ProRail


Het creëren van goede samenwerkingen en het tonen van goed opdrachtgeverschap is een onderwerp dat pas de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Daarbij gaat het niet om het vinden van het goedkoopste product zonder rekening te houden met het welzijn van de ander, maar om het realiseren van besparingen door zo efficiënt mogelijk in een zo kort mogelijke doorlooptijd en zonder fouten het juiste product te ontvangen. Daarbij staat vertrouwen centraal.

Deze sessie geeft vernieuwde inzichten hoe samenwerkingen te creëren waarbij zowel contract als vertrouwen centraal staan. Daarbij wordt uitgebreid stil gestaan bij de valkuilen wanneer gestreefd wordt naar de best haalbare prestaties. Alf Smolders presenteert een model waarbij een samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden ontwikkeld op basis van vertrouwen in contractrelaties. Contract en relatie (vertrouwen) gaan namelijk hand in hand om te komen tot de best mogelijke prestaties. De presentatie wordt gehouden in een zeer karakteristiek gebouw in het hartje van Utrecht, beter bekend als ‘De Inktpot’. Het gebouw is gebouwd tussen 1918 en 1922 en is altijd in het bezit gebleven van spoorse ondernemingen.

Alf Smolders, coördinerend projectmanager bij ProRail, promoveerde op 28 maart 2019 aan Technische Universiteit Delft op het onderwerp vertrouwen met het proefschrift ‘Trust unravelled in inter-organisational relationships in a regulated tender environment. Daarnaast is hij docent ‘Strategie’, ‘Europees aanbesteden’ en ‘Onderzoeksvaardigheden’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn aanpak en visie op samenwerkingsvormen heeft veel interesse, met name in imperfecte markten, zoals de spoormarkt die zich kenmerkt als een monopsonie-oligopolie markt (opdrachtgever is enig inkoper en er zijn enkele opdrachtnemers).

Meld je aan voor deze unieke sessie! Voor vragen kan je mailen naar: margot@wesharetalent.com