Workshop: Intercultureel Communiceren – door UAF

  

Hoe vind je je weg in een wereld die nieuw voor je is? Werkculturen en -methodes verschillen per land en dus is het logisch dat een gevluchte professional tijd nodig heeft om zich aan te passen. Het UAF zet zich in voor de ontwikkeling van gevluchte studenten en professionals en hun integratie op de Nederlandse arbeidsmarkt. 

Cultuur is aangeleerd. Het is onze houvast, ons referentiekader. Wat we doen en hoe we ons gedragen wordt grotendeels bepaalt door onze cultuur, door eigen normen en waarden die voor ons zevende levensjaar leren. Cultuur vormt een lens: Iedere cultuur biedt een ander perspectief op de werkelijkheid: verschillende glazen, hetzelfde montuur (menszijn). Onze lens bepaalt wat we zien. Omdat er in de praktijk nog steeds lastig blijft te communiceren met mensen vanuit verschillende culturele achtergronden, ontstaan er daarmee miscommunicaties en onbegrip tussen mensen onderling. Als gevolg daarvan is er minder goede samenwerking, verkeerde aannames worden alleen maar groter, mensen voelen zich onzeker en presteren minder. Tijdens deze workshop wordt aandacht besteed aan interculturele vaardigheden, de overeenkomsten/verschillen tussen culturen en word er dieper ingegaan op de eigen normen en waarden en ook hoe die van de ander zijn.

De sessie wordt gegeven door Teuta Curri en Jet van Beuningen en gaat over:

  • Beter omgaan met cultuurverschillen
  • Culturele bewustwording: wat zijn mijn eigen culturele normen en waarden, van de ander ook
  • Efficiënter communiceren in interculturele setting, vermijden van aannames 

Vragen? Mail naar info@wesharetalent.com.