Waarom wetenschap over Diversiteit en Inclusie zo belangrijk is – door Nederlandse InclusiviteitsMonitor

Science meets practise in D&I door 
Iedereen mag meedoen. Dat is de insteek van inclusiviteit. Onafhankelijk van afkomst, leeftijd, overtuigingen, voorkeuren of beperking krijgt iedereen een kans om deel te nemen aan de maatschappij. De Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) onderzoekt maatregelen en acties van werkgevers, en koppelt deze aan ervaringen van werknemers om hier invulling aan te geven en adviseert over de te nemen stappen op weg naar een werkelijk inclusief Nederland.
Werkgevers die deelnemen aan de NIM krijgen een wetenschappelijk onderzoek naar hun beleid en acties rondom een inclusieve bedrijfsvoering. 
 
Deze sessie wordt gegeven door Sabine Oude Avenhuis. Ze werkt als Account Manager bij de Nederlandse Inclusiviteit Monitor. 

Vragen? Mail naar info@wesharetalent.com.