Thinktank innovatie in de doorlopende leerlijn


Denk op strategisch niveau mee over de samenwerking binnen de gouden helix (bedrijfsleven, overheid, onderwijs). Hoe kunnen we een mooie maatschappelijke bijdrage leveren? Hoe maken we het verschil tussen hoger en lager opgeleiden minder groot, en hoe geven we een positieve klank aan ‘lager opgeleiden’?

House of Digital 
is een samenwerking op initiatief van de gemeente Amsterdam, het ROC van Amsterdam, De Hogeschool van Amsterdam en een aantal bedrijven. Het doel is om meer en beter digitaal onderlegde medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt om het groeipotentieel van bedrijven structureel te ondersteunen door:

  1. Co-creatie met het bedrijfsleven: het beter laten aansluiten van de digitale vakgebieden binnen het MBO op de beroepspraktijk
  2. Stimuleren van doorlopende leerlijnen: het beter laten aansluiten van de digitale vakgebieden op het HBO om meer MBO studenten te laten slagen in deze veel gevraagde digitale studies.

Denk mee over de toekomst in deze Thinktank!