Thinktank alternatieve oplossingen voor krapte op de ICT/Digital arbeidsmarkt

Digital raakt ons allemaal, (bijna) altijd en overal. Door voortschrijdende technische mogelijkheden, ketens die in netwerken veranderen, ICT componenten in alle haarvaten van de samenleving zorgen ervoor dat de digitale transformatie al in gang gezet is. Dit vraagt om specifieke arbeidskrachten en zorgt ook voor krapte op de arbeidsmarkt aan deze specialisten. 

In deze Thinktank, met zowel ‘vragende’ als ‘aanbiedende’ partijen op de ICT arbeidsmarkt, willen we sparren over alternatieve manieren / werkwijzen / aanpakken om invulling te organiseren / vinden voor de vraag.
Bijvoorbeeld betere aansluiting onderwijs praktijk, gebruikmaken van elkaars ICT academy’s, aansluiting op werkervaringsplaatsen, omscholing/bijscholing trajecten, vanuit gezamenlijke pools talenten ontwikkelen, …   
Vanuit WeShareTalent willen we initiatieven gericht bij elkaar brengen en samenwerkingen faciliteren. Wil je met collega’s sparren over oplossingen voor de krapte op de ICT arbeidsmarkt? En meewerken aan het (deels) realiseren hiervan? Meld je aan voor deze Thinktank.