RVT & Bestuur bij Forte Kinderopvang


De Raad van Toezicht en het Bestuur van Forte Kinderopvang bieden deze middag een ‘kijkje in de keuken’ van bestuur & toezicht bij deze Kinderopvang organisatie met 58 locaties in Noord- Holland. Wij werken volgens de governance code zoals die gebruikelijk is binnen de kinderopvang en onderwijs (www.vtoi.nl).

Onderwerpen op de agenda van de Raad van Toezicht en het Bestuur van Forte zijn onder andere de ontwikkelingen in de kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang, de samenwerkingen en strategische allianties met het basisonderwijs, de nauwe banden met overheden en gemeentes. Maar ook de groeiende vraag naar kinderopvang in een opwaartse markt en de gevolgen hiervan o.a. de ‘strijd’ om het personeel een onderwerp van gesprek . Over deze en andere onderwerpen zullen we gezamenlijk van gedachten wisselen. Wellicht heb je vooraf een vraag of stelling waarover je wil discussiëren? Deze kunt je sturen naar tessa@wesharetalent.com.

Forte Kinderopvang heeft ruim 350 deskundige en betrokken medewerkers in dienst en vangt wekelijks ruim 2.600 kinderen op binnen kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (BSO) en peuteropvang.

Om mee te doen aan dit event is het wenselijk eerst de Masterclass Inzicht in Toezicht te volgen. 

Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar tessa@wesharetalent.com