Politie | Cybercrime samen met bedrijven aanpakken


Publiek-private samenwerking (PPS) is een middel ter versterking van de aanpak cybercrime, geen doel op zich. Om als politie effectief te kunnen reageren op bedreigingen die hun oorsprong vinden in het digitale domein, is het van belang dat risico’s in een zeer vroeg stadium onderkend worden en dat er over voldoende relevante kennis en expertise beschikt kan worden. Dit kan de politie niet zelfstandig, daarvoor ontbreekt het aan personele capaciteit en bovendien gaan de technologische ontwikkelingen daarvoor te snel. Een mooi voorbeeld van PPS is het project: www.nomoreransom.org

Vooral de snelheid waarmee nieuwe technologieën worden ontwikkeld op allerlei vlakken, maakt dat het bijna onmogelijk is om alle relevante kennis binnen de organisatie tijdig beschikbaar te hebben en te borgen. Daarom is samenwerking met burgers en publiek-private partners noodzakelijk. Het mooie daarbij is dat veel mensen graag willen helpen.

Wil jij meedenken – of heb je al concrete ideeën – over de mogelijkheden van PPS bij de bestrijding van cybercrime? Meld je aan!