Talent Development Young Professionals – Masterclass

Het is voor iedere medewerker van belang om zich te blijven ontwikkelen. Young Professionals die net op de arbeidsmarkt komen, hebben dit bij uitstek nodig. Niet alleen is ontwikkeling voor hen belangrijk, zij zien het zelf ook als een essentieel onderdeel van hun eerste jaren als professional. Hoe kun je hen het beste ondersteunen bij deze ontwikkeling? Wat voor methodes werken goed? Waaraan hebben de huidige en nieuwe Young Professionals behoefte? Het zijn allemaal thema’s die twee talentmanagers van YSE, Ebba (tevens HR-adviseur) en Sophie (tevens trainer), met jullie zullen bespreken tijdens deze Masterclass. Is Talent Development ook een belangrijk onderwerp binnen jouw organisatie en wil je daar graag verder mee? Kom dan naar deze Masterclass! 

Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar margot@wesharetalent.com