Masterclass: Omgaan met weerstand bij veranderingen – door BURO A17

(Young) Professionals in het verandervak krijgen vroeg of laat altijd te maken met weerstand tegen de verandering. Moet je hier nou wel aandacht aan geven of is het juist de kunst om de koplopers in de verandering zoveel mogelijk podium te gunnen en de weerstand te negeren? En wat zegt de manier waarop je hiermee omgaat eigenlijk over jezelf als veranderaar? In deze Masterclass wordt theorie met praktijk gecombineerd en ga je aan de hand van meerdere modellen met je eigen praktijk aan de slag.

Leerdoelen van deze Masterclass zijn:

  • Leren anticiperen op weerstand bij transformaties en deze benutten;
  • Reflecteren op je eigen rol als veranderaar;
  • Vormen van weerstand herkennen en hierop passend interveniëren.

Spreker Roy Seuren deed jarenlang grote verandertrajecten binnen de Volksbank en hield zich de laatste jaren vooral bezig met het begeleiden van teams richting meer zelforganiserend werken op basis van holacratische principes. Roy heeft zijn eigen BURO A17 voor organisatie- en teamcoaching, flexibel en doelgericht organiseren en interim (verander)management.

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com