Masterclass Energietransitie door Drechtsteden

Joey Reedijk is één van de oprichters van Young Drechtsteden. Vanuit Young Drechtsteden en zijn vorige rol als Directiesecretaris van Drechtsteden (een gemeenschappelijke regeling van 7 gemeenten), kent hij de organisatie en het regionale samenspel goed. 

In zijn huidige rol als programmamanager van de energietransitie geeft hij met overheden, nutsbedrijven, bedrijfsleven en maatschappelijke partners in nauwe samenwerking uitvoering aan de gezamenlijke ‘Energiestrategie Drechtsteden’

De Energiestrategie Drechtsteden is een gedeelde visie op de toekomst van onze energievoorziening, die moet leiden tot schone, duurzame en betaalbare energie. 

Het is ook een visie op de Drechtsteden: de Energiestrategie draagt bij aan minder files, schonere lucht, werkgelegenheid, kwaliteit van de woningen, leefbaarheid en versterking van het vestigingsklimaat.

De Drechtsteden lopen met name voorop met het realiseren van de Warmtetransitie (het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving). Hoe is het zover gekomen, hoe kijkt deze regio tegen de verduurzamingsopgave aan en wat zijn de plannen?

Nog vragen? Mail naar margot@wesharetalent.com