Inzicht in de Autisme Spectrum Stoornis – door Ministerie van Defensie

In de (werk)omgeving van collega’s met een diagnose ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is niet altijd iedereen op de hoogte wat ASS inhoud. Vaak gaat dat goed en blijken collega’s met deze diagnose een welkome aanvulling op het team. Toch blijkt er nog behoefte om meer kennis op te doen over ASS.

Meer kennis bij de omgeving (o.a. leidinggevenden en collega’s) van iemand met de diagnose ASS leidt veelal tot meer begrip. Door het tijdig herkennen van signalen kan er voor beide partijen een vertrouwde werksituatie worden gecreëerd. Tips en handvatten helpen om inzicht in behoeftes te krijgen en samen te bedenken hoe iemand zijn of haar plek in het team kan invullen en behouden. Zo kunnen talenten naar boven komen die eerder niet gezien werden.

Deze workshop is bedoeld voor mensen uit de omgeving van collega’s met ASS. Uiteraard zijn collega’s met ASS ook van harte welkom.

De sessie wordt verzorgd door José van Echtelt, inmiddels meer dan 25 jaar werkzaam voor Defensie. Eerst als militair, later als burger in verschillende functies. Sinds 2018 coacht zij als vrijwilliger studenten aan Fontys Hogescholen met een diagnose in het Autisme Spectrum die vastlopen in hun studie. Met die ervaring is zij zich als collega-coach vooral gaan richten op collega’s met ASS. Sinds kort is José ook gecertifieerd begeleider van het Autisme Belevings Circuit.

Heb je nog vragen? Mail dan naar info@wesharetalent.com.