Hoe Defensie andere manieren van werken mogelijk maakt – door het Ministerie van Defensie

Defensie is nu al enige jaren bezig om de grote uitdagingen op de arbeidsmarkt en een veranderende maatschappij, het hoofd te bieden. Dit doet Defensie op een onconventionele manier, maar wel eentje die eigenlijk heel logisch is. Immers Defensie is er voor de maatschappij, daarom verbinden wij ons dan ook aan de maatschappij en betrekken wij allerlei partijen op een laagdrempelige manier bij Defensie.

In deze rondreis nemen wij jullie mee hoe Defensie jongeren uit alle lagen van de maatschappij weet te bereiken. Maar ook voor werkenden biedt Defensie alle gelegenheid om zich verder persoonlijk en professioneel te ontwikkelen. Aan de hand van drie projecten laten wij jullie op een interactieve manier kennis maken met ‘hoe Defensie andere manieren van werken mogelijk maakt’:

  1.  Partners in veiligheid biedt een unieke propositie voor kwetsbare jongeren uit alle lagen van de bevolking om op een uitdagende manier bij Defensie aan de slag te gaan. Hierbij ontstaan kansen om zich verder binnen de veiligheidssector te ontwikkelen. Nederland kent vele 100 duizenden jongeren die tussen wal en schip (dreigen te) vallen. Defensie biedt hen een veilige omgeving maar tegelijkertijd uitdagende mentale en fysieke trainingen waar deze jongeren altijd op terug kunnen vallen. Laat je meenemen in deze unieke aanpak.

  2. Gap Year voorziet in een behoefte van jonge mensen die van school afkomen en op zoek zijn naar een nuttige besteding van een tussenjaar. Een dergelijk tussenjaar hebben steeds meer jonge mensen nodig om een goede keuze te maken of zij gaan doorleren of een baan gaan zoeken. Door COVID hebben middelbare scholieren onderbroken schooljaren achter de rug met veelal uitval van stageplaatsen. Steeds meer jonge mensen die van de middelbare school komen, zijn op zoek naar extra vorming voordat zij of gaan doorleren of gaan werken. Defensie kan helpen bij het opdoen van werkervaring, zelfontwikkeling en -ontplooiing en het bekwamen van competenties. Hiermee vult Defensie een maatschappelijke verantwoordelijkheid en -rol in maar creëert tegelijkertijd een positieve spin-off omdat jonge mensen voor Defensie kiezen als hun eerste werkgever. Nieuwsgierig hoe Defensie binnen enkele weken 200 sollicitanten kreeg waarvan nu al 30 aan het GY deelnemen? Laat je verrassen!

  3. Het Hr-ecosysteem stimuleert de ontwikkeling van medewerkers en vergroot het operationeel/adaptief vermogen van organisaties door het uitwisselen van personeel over organisatiegrenzen. Binnen het HR-ecosysteem komen meer dan 50 organisaties bij elkaar die vanuit HR perspectief en als partners samen willen werken om bij te dragen aan een veiliger Nederland. Wil je weten hoe het ecosysteem in de praktijk werkt en wat het kan betekenen voor het individu en wat de positieve spin-off voor de deelnemende organisaties is? Laat je dan meenemen in deze onconventionele samenwerking tussen markt en overheid.

De sprekers van deze sessie zijn: 

  1.     Majoor der Mariniers Frits van den Heuvel van Varik (partners in veiligheid)
  2.     Luitenant ter Zee 1 Erik Noordam (Gap Year)
  3.     Mevrouw Bianca Schuddebeurs (HR-ecosysteem)

Vragen? Mail naar info@wesharetalent.com