Een kijkje in de keuken bij … ProRail!


Een kijkje in de keuken bij … ProRail

De missie van ProRail is om mobiliteit per spoor te faciliteren. Daarbij ambiëren zij een groei in mobiliteit per spoor. ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegennet van Nederland. Hun takenpakket bestaat uit het verzorgen van spooronderhoud, spoorvernieuwing, capaciteitsverdeling en coördinatie van het treinverkeer. Een breed pakket dus. In dit mini-symposium komen drie professionals aan het woord. Alf Smolders – gebiedsmanager Projectportfolio – is de gastheer van deze middag.

 

Hoe komen dienstregelingen tot stand?

Door: Roelof Ybema – Gebiedsmanagers Capaciteitsontwikkeling

ProRail verdeelt als onafhankelijke partij de beschikbare ruimte op het spoor. Het is ieder jaar een grote puzzel om de beschikbare ruimte op 7000 kilometer spoor en op ruim 400 stations te verdelen. In 2020 dienden 34 reizigers- en goederenvervoerders bij ons hun wensen in. Hoe komt vervolgens de dienstregeling tot stand? Roelof neemt je mee op een bijzondere reis.

 

Marktbenaderingsstrategie van ProRail

Door: Tjeerd Biessels – Inkoopstrateeg

ProRail is een groot publiek opdrachtgever. Zij contracteert marktpartijen om het onderhoud te verzorgen en vernieuwingen te realiseren. Jaarlijks spendeert ProRail € 1,7 miljard. Dat doet zij op verantwoorde wijze waarbij ProRail oog heeft voor de welzijn van de markt. De markt is immers klein met enkele aanbieders. Er is sprake van een wederzijdse afhankelijkheid. Daar is rekening mee gehouden in de nieuw vastgestelde marktbenaderingsstrategie.

 

Project Groot Onderhoud Schipholspoortunnel

Door: Saco de la Parra – Projectmanager

De oudste tunnelbuis van de Schipholspoortunnel stamt van eind 70-er jaren van de vorige eeuw. De komende jaren wordt er groot onderhoud uitgevoerd om de tunnelbuizen weer geschikt te maken voor de komende 40 jaar. Dat is op een unieke wijze aanbesteed, waarbij er focus is op het creëren van wederzijdse vertrouwen. Daarvoor is het zogenaamde 2-fasemodel toegepast. Dat zorgt ook voor overlast voor reizigers. Hoe we daarmee omgaan, vertelt Saco graag meer over.