Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie – de speerpunten van a.s.r.

Bij a.s.r. streven ze naar een inclusieve cultuur, waarin verschillen worden herkend, gewaardeerd en benut. Iedereen die zijn talenten wil inzetten om onze doelstellingen te realiseren krijgt de ruimte om dat te doen, ongeacht gender, leeftijd, afkomst of geaardheid.

Op veel vlakken gaat dat al goed. Zo was 48% van de nieuwe a.s.r. collega’s in 2019 en 2020 vrouw, net als 67% van de leden van de Raad van Bestuur en 40% van de Raad van Commissarissen. Mede daardoor staat a.s.r. in het onderzoek van Equileap naar gendergelijkheid onder Euronext-genoteerde bedrijven op nummer 2 en zijn ze koploper in de Female Board Index. Ook werkten er in 2019, 42 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij a.s.r.

Maar ze zijn er nog niet! Manon van der Lely, manager HR development bij a.s.r., zal je tijdens deze interactieve sessie vertellen hoe a.s.r. nog iedere dag werkt aan diversiteit en inclusie binnen de organisatie. Op dit moment zijn ze bijvoorbeeld bezig met een inventarisatie van de culturele diversiteit van het personeelsbestand en ontwikkelen ze verschillende initiatieven om dialoog en bewustwording over diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren. Meer info over het programma volgt. 

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com