Denktank Digital en AI bij het ROC


House of Digital 
is een samenwerking op initiatief van de gemeente Amsterdam, het ROC van Amsterdam, De Hogeschool van Amsterdam en een aantal bedrijven. Het doel is om meer en beter digitaal onderlegde medewerkers op te leiden voor de arbeidsmarkt om het groeipotentieel van bedrijven structureel te ondersteunen door:

  1. Co-creatie met het bedrijfsleven: het beter laten aansluiten van de digitale vakgebieden binnen het MBO op de beroepspraktijk
  2. Stimuleren van doorlopende leerlijnen: het beter laten aansluiten van de digitale vakgebieden op het HBO om meer MBO studenten te laten slagen in deze veel gevraagde digitale studies.

In deze Denktank staat het onderwerp Data & AI in de doorlopende leerlijn vanaf vmbo, mbo, hbo naar wo centraal. Jurly Pocornie, vanuit de community Data & AI van House of Digital, gaat graag met jou in gesprek over dit onderwerp. 

In deze Denktank zullen we een middag met 8 a 10 personen (vanuit onderwijs en bedrijfsleven) ingaan op het specifieke onderwerp van deze community in de doorlopende leerlijn en in de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven. Er is ruimte voor inspiratie, discussie en cases. Doel van deze denktanks is om de discussie aan te gaan, ideeën te genereren en de haalbaarheid van plannen te toetsen. 

Deelnemers ontvangen vooraf aan de denktank informatie over de tot nu toe uitgevoerde activiteiten en de uitkomsten van de vorige denktank. 

Voor meer informatie mail mildred@wesharetalent.com