Deep Democracy – door SVB (31 maart 2022)

Deep Democracy is een zienswijze en een praktische methode voor iedereen die werkt in en met groepen mensen. Het doel is om de wijsheid van de groep optimaal te benutten. Een belangrijk uitgangspunt is: alles wat gezegd moet worden, kan gezegd worden. (Menings)verschillen worden niet uit de weg gegaan maar juist verkend en gewaardeerd. Daarmee wordt de onderstroom van de groep, die anders vaak verborgen blijft en op de meest onverwachte (ongunstige) momenten de kop op steekt, hanteerbaar. Overleggen worden efficiënter, besluiten worden kwalitatief sterker en teams en organisaties werken effectiever. Benieuwd? Hierbij alvast een leuke teaser: een fragment van Christine Oudshoorn bij de Nationale Deep Democracy Event 2020 van Human Dimensions.

Deze workshop is een kennismaking met Deep Democracy. Omdat organisaties niet meer om de vraag heen kunnen hoe op een inclusieve manier om te gaan met diversiteit, laat ik jullie graag ervaren hoe diep democratische gespreksvoering bij uitstek geschikt is voor gesprekken over diversiteit en inclusie. We gaan met elkaar een goed gesprek aan over dit onderwerp.

Aan het eind van de workshop:

  • Heb je een eerste idee van wat Deep Democracy is;
  • Heb je een idee over hoe je het kunt gebruiken om het goede gesprek te voeren
  • En heb je wellicht ook nog wel iets geleerd over jezelf en hoe jij omgaat met diversiteit.

Deze workshop wordt verzorgd door Myrna Derksen, bestuursadviseur en ambassadeur voor diversiteit en inclusie bij de Sociale Verzekeringsbank en daarnaast antropoloog.  

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com.