De Ondernemende Organisatie: hoe breng je de innerlijke ondernemer van jouw medewerkers naar buiten? – door The BEE

In elke medewerker schuilt een ondernemer, maar hoe kan een organisatie die innerlijke ondernemer stimuleren en naar buiten brengen?

Recent onderzoek wijst uit dat niet minder dan 85% van de medewerkers meldt dat ze niet hun maximale potentieel benutten, en 17% onder hen geeft zelfs aan niet eens 50% van hun mogelijkheden te gebruiken.

Nochtans hebben organisaties, meer dan ooit, nood aan medewerkers die in staat zijn – én de competentie hebben – om oordeelkundig om te gaan met snel veranderende omstandigheden, initiatief aan de dag te leggen, en waar relevant constructief het status quo in vraag te stellen. Dit is precies wat ondernemers doen, maar deze kenmerken zijn steeds meer van vitaal belang in meer mature organisaties.

Deze masterclass schetst op een heldere manier de instrumenten waarmee een omgeving kan worden tot stand gebracht waarin enerzijds medewerkers een loyaal tegendraadse houding ontwikkelen die de doelstellingen van de organisatie daadkrachtig ondersteunen, en anderzijds dat gedrag doelgericht wordt gestimuleerd en in goede banen geleid.

Drs. Bart Derre, Dr. Jimme Keizer en Ir. Koen Smets zijn partners in The BEE. Ze hebben gezamenlijk meer dan 75 jaar ervaring in organisatie-ontwikkeling, in het ontwikkelen en stimuleren van ondernemerschap, en in verandermanagement, zowel  in de privé- en openbare sector.

Daarnaast zijn ze ook alle drie wetenschappelijk actief rond ondernemerschap, innovatie en besluitvorming (Bart is verbonden aan de Hogeschool Gent, Jimme aan de TU Eindhoven, en Koen aan Saint Louis University in de VS).

De leerdoelen van deze masterclass zijn het verwerven van inzicht in:

  • de antecedenten van (en hindernissen voor) ondernemend gedrag, zowel op individueel als organisatorisch niveau
  • hoe structurele en gedragsmatige interventies ondernemend gedrag kunnen stimuleren
  • de manier waarop leidinggevenden de schijnbare paradox van loyaal-tegendraads gedrag kunnen benutten

Deelnemers aan de masterclass kunnen desgewenst ook participeren in een anonieme vereenvoudigde versie van de The BEE diagnostic.

Vragen? Mail naar info@wesharetalent.com.