Datagedreven werken in de zorg – door Omring


Datagedreven werken is hedendaags een veelbesproken onderwerp. Bij verschillende bedrijven wordt dit al jaren toegepast binnen de bedrijfsvoering. Echter staan veel zorgorganisaties op dit gebied nog in de kinderschoenen.

Door middel van de nieuwe meerjarenvisie digitalisering probeert zorgorganisatie Omring hier concrete stappen mee te maken. Fleur Kerssemakers en Melanie Bijlsma, informatiemanagers binnen Omring, nemen jullie graag mee in de volgende onderwerpen:

  • Wat houdt datagedreven werken binnen de zorg precies in?
  • Hoe kan datagedreven werken er praktisch uit komen te zien binnen de zorg?
  • Welke eerste stappen kan je als zorgorganisatie zetten om datagedreven te gaan werken?

Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com.