Digital skills herkennen en ontwikkelen: digital capability bij KPN


Waar sta jij, en waar staat jouw organisatie in de digitale transformatie? Uit eerdere trajecten van KPN blijkt bijvoorbeeld veelal dat het ontbreken van digitale vaardigheden bij huidig personeel DE barrière vormt in digitalisering. Om daadwerkelijk stappen te zetten in de Digitale Transformatie, is het cruciaal om ‘digital skills’ in jouw organisatie te herkennen én te ontwikkelen. 

Op dit moment is KPN met haar partners bezig om het ‘capability denken’ te koppelen aan ‘digital skills’. Dit levert interessante inzichten op, welke KPN en een externe partner graag met je willen delen tijdens het event. 

Digitale Transformatie staat hoog op de agenda bij vele organisaties. Om de digitale transformatie te begeleiden zet KPN een framework in dat specifiek ontwikkeld is om de capabilities van de organisatie in kaart te brengen, met meetbare bedrijfswaarde uit IT. KPN biedt de Digital Maturity Quickscan (DMQ) aan om jouw organisatie te benchmarken aan de Digitale Stand van Nederland en jou specifieke bedrijfssector (het is niet verplicht deze in te vullen).  

Dit vindt plaats in het vernieuwde KPN Experience Center in Zoetermeer.

Wil je meer weten? Stuur een mailtje naar tessa@wesharetalent.com