CSI fan? Go behind the scenes bij het Nederlands Forensisch Instituut

Voor dit event is een wachtlijst ingezet, wel kun je je nog aanmelden via margot@wesharetalent.com, dan word je op de wachtlijst gezet. 

Het Nederland Forensisch Instituut onderzoekt sporen die door de politie op een plaats delict worden verzameld. Binnen het instituut bestaan meer dan veertig vakgebieden. Onderzoek varieert van pathologie en toxicologie tot onderzoek van verdovende middelen en DNA. 

Go behind the scenes en neem actief deel aan brainstormsessies, waarin uitdagingen voor het NFI onder de loep worden genomen. Want hoe moet het NFI de capaciteit inrichten om flexibeler te kunnen inspelen op de onvoorspelbare timing waarmee delicten worden gepleegd? En hoe bepaal je de toegevoegde waarde van onderzoek eigenlijk? 

 Dit is een kleine greep uit de vragen die centraal staan in de ‘actielijn sturing’ van het NFI. In dit interactieve event neemt het NFI je mee en word je uitgedaagd om mee te denken over deze vragen. 

 Voorlopig programma:
13.00 – 13.20 Ontvangst
13.20 – 13:30 Opening WeShareTalent en introductie keynote spreker
13.30 – 13.45 Introductie NFI
13.45 – 14.15 Live rondje langs de labs: van spoor tot rapport
14.15 – 14:45 Klanten en ketenoptimalisatie
14.45 – 15:45 Capaciteit en sturing: samen doen wat er toe doet
15.45 – 16:00 Wrap Up

Wil je meer informatie of heb je vragen? Mail dan naar margot@wesharetalent.com