Co-creating government – De overheid kan het niet alleen

Om publieke waarde te kunnen blijven toevoegen zal de overheid steeds meer moeten samenwerken om tot oplossingen te komen. Daarbij gaat de overheid vaker de rol krijgen als managers van samenwerkingsnetwerken. Maar, hoe werk je nu effectief samen met verschillende organisaties, zoals stichtingen, een private partij en sociaal ondernemers rondom een vraagstuk? Sprekers vanuit publiek en private partijen geven hun visie op publiek-private ecosystemen. 

Wat staat er op het programma?

  • De eerste spreker is Maarten Schurink (secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninklijksrelaties. Hij neemt ons mee in zijn ervaringen. Maarten heeft gedurende zijn loopbaan binnen de overheid (Sociale Verzekeringsbank, Gemeente Utrecht en Gemeente Dordrecht) vaak publiek-private samenwerkingen opgezocht en ingezet.
  • De tweede spreker is Marjolijn Grijns. Zij is Hoofd Beleid en Innovatie bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Auteur van het boek: “Alle mens aan dek – handvatten voor een wendbare publieke sector”.
  • Vervolgens neemt Maya van der Steenhoven ons mee in het thema #vangaslos. Dit doen we aan de hand van een Interactieve game in het kader van effectief samenwerken.

Aan het einde van de dag ga je naar huis met concrete tips over hoe jij de markt kan betrekken bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Samen creëren we ondernemende kansen van maatschappelijke vraagstukken.

Wil je meer weten? Stuur dan een mail naar Simon@yse.nl