Blockchain in het nationale sensorenregister: Waarom, wat en hoe? – door Kadaster

Sensoren zijn een wezenlijk onderdeel van onze openbare ruimte … maar weet jij waar ze hangen? En vooral: waarom? wat doen ze? wie zit erachter?

Gemeenten hebben een groeiende behoefte, zo niet noodzaak, om daar grip op te krijgen en te houden en daar ook transparant over te zijn. Daarom zijn zij in samenwerking met andere partijen in de ontwikkeling van een nationaal sensorenregister gestapt. Het Kadaster heeft als één van die partijen een aanzet gedaan om daarvoor een werkend systeem neer te zetten. Een open source project genaamd SensRNet. En met een blockchain. Waarom? Wat dan precies? Hoe?

In deze sessie van WeShareTalent zal Marc van Andel, architect van SensRNet en werkzaam bij Kadaster, SensRNet introduceren, toelichten en bespreken wat de beweegredenen zijn om blockchain toe te passen in dit systeem. Wil je meer weten? Wil je meepraten? Wil je vragen stellen? Meld je aan voor deze sessie!


Vragen? Mail deze naar info@wesharetalent.com.