Agile Transitie Journey 3

AGILE TRANSITIE JOURNEY

Tijden veranderen; waarbij hiërarchie lange tijd bepalend is geweest in organisaties, willen organisaties flexibel worden met toegewijde teams om sneller in te kunnen spelen op verandering. Iedere organisatie verklaart zichzelf 100% agile en het walhalla is bereikt. Deze journey is voor senior managers, die het walhalla niveau nog (net :-)) niet bereikt hebben.

De Journey wordt begeleid en georganiseerd vanuit WeShareTalent en wordt gefaciliteerd door Steije de Lat. Steije is een ervaren Agile trainer/coach die verschillende organisaties begeleid heeft tijdens hun agile transitie. Hij faciliteert ook trainingen en is actief als Agile Transitie lead bij Riksja Travel en PostNL.

Het doel van iedere ronde tafel is het faciliteren van de uitwisseling van good practices uit de praktijk tussen senior managers van verschillende organisaties.

Deze middag vindt de derde en tevens laatste ronde tafel plaats: 

3. Service design: hoe kan ik silo-overstijgend werk bevorderen?

Om succesvolle nieuwe services te kunnen ontwikkelen binnen een grote organisatie is het noodzakelijk dat er over afdelingsgrenzen heen wordt samengewerkt. Maar hoe stimuleer ik deze samenwerking als leidinggevende?

In deze ronde tafel delen wij good practices met elkaar op het gebied van Service design en silo-overstijgend werken.

Programma:

14:00 – 14:10 Introductie WeShareTalent
14:10 – 14:30 Introductie Ronde Tafel 
14:30 – 15:00 Verzameling en clustering input a.d.h.v. interactieve werkvorm
15:00 – 15:10 Pauze
15:10 – 16:00 Discussie a.d.h.v. stellingen en praktijk casussen
16:00 – 16:10 Pauze
16:10 – 17:00 Discussie a.d.h.v. stellingen en praktijk casussen

Voor vragen kan je mailen naar: margot@wesharetalent.com