Agile Transitie Journey

AGILE TRANSITIE JOURNEY

Tijden veranderen; waarbij hiërarchie lange tijd bepalend is geweest in organisaties, willen organisaties flexibel worden met toegewijde teams om sneller in te kunnen spelen op verandering. De Agile Transitie Journey is een journey waarbij je met mede senior managers drie ronde tafels volgt.

De Journey wordt begeleid vanuit WeShareTalent en wordt gefaciliteerd door een ervaren Agile trainer/coach. Steije de Lat heeft verschillende organisaties gecoacht op de transitie naar Agile. Ook faciliteert hij trainingen op het gebied van Agile en Scaled Agile. Momenteel is hij actief als Agile Transitielead bij Riksja Travel en als Agile/Innovatiecoach bij PostNL.

Het doel van iedere ronde tafel is het faciliteren van de uitwisseling van good practices uit de praktijk tussen senior managers van verschillende organisaties.

Deze middag vindt de derde en tevens laatste ronde tafel plaats: 

3. Service design: hoe kan ik silo-overstijgend werk bevorderen?

Om succesvolle nieuwe services te kunnen ontwikkelen binnen een grote organisatie is het noodzakelijk dat er over afdelingsgrenzen heen wordt samengewerkt. Maar hoe stimuleer ik deze samenwerking als leidinggevende?

In deze ronde tafel delen wij good practices met elkaar op het gebied van Service design en silo-overstijgend werken.

Programma:

14:00 – 14:10 Introductie WeShareTalent
14:10 – 14:30 Introductie Ronde Tafel 
14:30 – 15:00 Verzameling en clustering input a.d.h.v. interactieve werkvorm
15:00 – 15:10 Pauze
15:10 – 16:00 Discussie a.d.h.v. stellingen en praktijk casussen
16:00 – 16:10 Pauze
16:10 – 17:00 Discussie a.d.h.v. stellingen en praktijk casussen

Voor vragen kan je mailen naar: margot@wesharetalent.com