Agile Transitie Journey 2

AGILE TRANSITIE JOURNEY

Tijden veranderen; waarbij hiërarchie lange tijd bepalend is geweest in organisaties, willen organisaties flexibel worden met toegewijde teams om sneller in te kunnen spelen op verandering. Iedere organisatie verklaart zichzelf 100% agile en het walhalla is bereikt. Deze journey is voor senior managers, die het walhalla niveau nog (net :-)) niet bereikt hebben.

De Journey wordt begeleid en georganiseerd vanuit WeShareTalent en wordt gefaciliteerd door Steije de Lat. Steije is een ervaren Agile trainer/coach die verschillende organisaties begeleid heeft tijdens hun agile transitie. Hij faciliteert ook trainingen en is actief als Agile Transitie lead bij Riksja Travel en PostNL.

Het doel van iedere ronde tafel is het faciliteren van de uitwisseling van good practices uit de praktijk tussen senior managers van verschillende organisaties.

Deze middag vindt ronde tafel twee plaats: 

2. Hoe vertaal ik strategie naar executie in een Agile setting?

In een Agile transitie wordt het mandaat om besluiten en te prioriteren zo laag mogelijk in de organisatie gelegd. Echter, hoe zorg ik ervoor dat de visies van de verschillende Product Owners samenkomen in een organisatiestrategie? En: hoe zorg ik ervoor dat de gekozen strategische top prioriteiten de benodigde tijd en aandacht krijgen.

In deze ronde tafel bespreken wij hoe portfolio management gedaan kan worden in een Agile setting. De deelnemers delen hierin hun uitdagingen en inzichten met elkaar.

Programma:

14:00 – 14:10 Introductie WeShareTalent
14:10 – 14:30 Introductie Ronde Tafel 
14:30 – 15:00 Verzameling en clustering input a.d.h.v. interactieve werkvorm
15:00 – 15:10 Pauze
15:10 – 16:00 Discussie a.d.h.v. stellingen en praktijk casussen
16:00 – 16:10 Pauze
16:10 – 17:00 Discussie a.d.h.v. stellingen en praktijk casussen

Voor vragen kan je mailen naar: margot@wesharetalent.com