Agile Transitie: Deep Democracy – door WeShareTalent

Succesvol Agile werken vraagt van medewerkers dat ze zelf aan het roer gaan staan, zelf het werk en de keuzes organiseren. Maar hoe ga je om met al die meningen? En hoe kom je als team tot besluitvorming met draagvlak? Hoe voorkom je dat teamleden zich niet gehoord en gezien voelen en hun verzet in de ‘onderstroom’ terechtkomt? Mopperen op de gang, na de vergadering, ja zeggen en nee doen en sabotage kunnen het teamwerk aardig verstoren…Laat je inspireren door Deep Democracy!

Deep Democracy (Lewis methode) is een methode die uit een aantal stappen bestaat, om te komen tot besluiten met aandacht voor afwijkende opvattingen. Het maakt gesprekken mogelijk waarin de wijsheid en inzichten van alle teamleden worden gebruikt. De methode gaat op zoek naar de standpunten en argumenten van de minderheid. De meerderheidsstem wordt gevolgd, maar het belang van de minderheid wordt aan de beslissing toegevoegd. Teamleden voelen zich gehoord en gekend in de besluiten. Dat leidt tot sterkere relaties en draagvlak.

De inspiratiesessie wordt begeleid door Vincent Snijder en Erika Schrik. Vincent is Agile Transformation Manager & Coach en helpt met zijn bedrijf Inspinity organisaties die beter willen omgaan met de veranderende wereld. Erika Schrik werkt als adjunct-directeur bij Stichting Robuust welke complexe samenwerkingstrajecten begeleidt in de gezondheidszorg. Daarnaast werkt ze als zelfstandige vanuit ReflActive Management & Organisatieontwikkeling als teamcoach en procesbegeleider.

Dit event is exclusief bedoeld voor professionals die zich bezighouden met transformatie. Door naar elkaars praktijkvoorbeelden te luisteren kunnen we kijken wat transitie voor iedereen betekent. Bij een aanmelding zullen we dan ook contact met je opnemen om na te gaan of je kennis en ervaring passen bij dit event.

Voor vragen? Mail: info@wesharetalent.com