Het WeShareTalent event “Overleggen met Energie”

Iedere maand deelt een YSE-er zijn/haar ervaring over een event van WeShareTalent. Deze maand vertelt Daan de Weger over de masterclass ‘Overleggen met Energie!’ door Heleen Kuiper van CoreChange

Eén van de grote ergernissen onderling bij collega’s is toch wel het aanwezig zijn bij een meeting, en
achteraf het gevoel hebben dat heel veel andere dingen (lees: dat stuk schrijven wat al meer dan
week ligt te wachten, boodschappen doen, de was ophangen, je vakantie boeken) nuttiger geweest
zouden zijn. Daarom heb ik me meteen ingeschreven voor het WeShareTalent event ‘’Overleggen
met Energie’’ toen ik dit voorbij zag komen. Want als ik nu al kan leren om efficiënter een overleg uit
te stappen, heb je mijn nieuwsgierigheid gewekt.

Heleen Kuiper faciliteerde de sessie, waarbij ze als rode draad een andere manier van eigen inbreng
en opzet van overleggen wilde meegeven. Het begon met een vlotte presentatie via Zoom, waarbij
ze de aanwezigen even wakker schudde met een aantal prangende vragen over de huidige staat van
één specifiek overleg wat voor jou op dit moment niet loopt zoals je zou willen: in welke mate levert
het je iets op? Hoeveel tijd kost het je? Hoeveel energie geeft/kost het je? En wat zou je idealiter
voor cijfer willen geven aan deze specifieke meeting?

Zo nam ze ons mee in een denkproces om met de andere aanwezigen te discussiëren over de
huidige staat van zijn van onze meetings, over belemmeringen die het proces stuk laten lopen en
over richtingen om een oplossing te vinden. Ze stond expliciet stil bij één van de grootste
struikelblokken, namelijk de besluitvorming. Interessant was dat ze benoemde hoe je het
besluitvormingsperspectief kan switchen van consensus naar consent: je hoeft niet op zoek naar
een besluit waar iedereen het mee eens is, maar naar een besluit waar anderen het niet mee oneens
zijn (je moet geen bezwaar hebben). Indien nodig, kan je dan na een gemaakt besluit altijd bijsturen
als het niet uitpakt zoals gewenst.

Er kwamen nog genoeg andere interessante aspecten van overleggen naar voren, waaronder in een
notendop checken of het onderwerp waar je over praat wel thuishoort in een vergadering, en het
per agendapunt eerst kunnen afvinken van een concrete actie plus door wie. Geen rocket-science,
maar goed om hier even vanuit een ander paar ogen naar te kijken. Voldoende inspiratie voor een
heleboel efficiënte en nuttige meetings in ieder geval!